Операційні обстеження

Записатися на візит


  • КДЛ №400 "Передопераційне обстеження плюс" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), загальний аналіз сечі глюкоза у венозній крові натще гепатит В, HBsAg гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг, сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні), креатинін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), білірубін загальний, гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ), група крові + резус фактор) 1 800 ГРН
  • Програма 110 "Передопераційне обстеження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), загальний аналіз сечі, глюкоза у венозній крові натще, гепатит В, HBsAg, гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг, сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні), креатинін, аланінамінотрансфераза АЛТ, коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) 1 400 ГРН
  • Комплексне передопераційне обстеження пакет 1 (УЗД легень+ КДЛ №400) 2 620 ГРН
  • Комплексне передопераційне обстеження пакет 2 (УЗД легень+ Програма 110) 2 220 ГРН