Зайченко Ярина Олександрівна


Дерматовенеролог та трихолог вищої категорії.

Дійсний член Європейської Академії Дерматовенерологів, Євро – Азіатської Асоціації Дерматовенерологів, Української Асоціації Дерматовенерологів, IDS (International Dermatoscopy Society).


26 РОКІВ ДОСВІДУ

Інформація про фахівця

  • Дерматовенеролог, трихолог, лікар вищої категорії.

  • Дійсний член Європейської Академії Дерматовенерологів, Євро – Азіатської Асоціації Дерматовенерологів, Української Асоціації Дерматовенерологів, IDS (International Dermatoscopy Society).

понад 10 000 вдячних пацієнтів

26 років досвіду


  • Автор понад 80 наукових праць, співавтор трьох навчальних посібників для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівня акредитації, ряду патентів на корисну модель, методичних вказівок, розробок календарних планів тематичного удосконалення та спеціалізації для лікарів дерматовенерологів, актів впровадження, патенту на рацпропозицію з діагностики й лікування дерматозів.

  • Постійно бере участь із науковими доповідями у роботі закордонних, вітчизняних з’їздів та конференцій.

Підвищення кваліфікації / навчання