Квіт Адріан Дмитрович


Лікар – хірург вищої категорії,

лікар – ендоскопіст, доцент кафедри хірургії, пластичної хірургії та ендоскопії факультету післядипломної освіти, керівник блоку панкреато біліарної рентген – інтервенційної ендоскопії.


20 РОКІВ ДОСВІДУ

Інформація про фахівця

Лікар – хірург вищої категорії, лікар – ендоскопіст, доцент кафедри хірургії, пластичної хірургії та ендоскопії факультету післядипломної освіти, керівник блоку панкреато біліарної рентген – інтервенційної ендоскопії.


20 років досвіду в хірургії


Напрямки наукових досліджень: малоінвазивні втручання на печінці (жовчекам’яна хвороба) та підшлунковій залозі (ЕРХПГ, літоекстракція), морбідне ожиріння (внутрішньошлунковий балон), проблеми відеолапароскопії, ендоскопії у невідкладній хірургії.

Підвищення кваліфікації / навчання

► Стажування у відділенні загальної хірургії (Нідерланди, м. Берген-оп-Зом, 2017 р.)


► Стажування з лапароскопічної та робото - асистованої баріатричної хірургії в Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland (Нідерланди, м. Берген-оп-Зом, 2017 р.)


► Клінічний спостерігач в Cliniques Universitaires Saint - Luc (Бельгія, м. Брюсель, 2017 р.)


► Отримав сертифікат зі спеціальності „Ендоскопія” (2015 р.)


► Присвоєно вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності „Хірургія” (2015 р.)


► Стажування з лапароскопії нижніх відділів шлунково - кишкового тракту на базі навчального хірургічного центру Університету (Шотландія, м. Данді, 2014 р.)


► Пройшов стажування з лапароскопії верхніх відділів шлунково - кишкового тракту на базі навчального хірургічного центру Університету (Шотландія, м. Данді, 2012 р.)


► Захистив кандидатську дисертацію на тему “Відеолапароскопія в діагностиці та лікуванні травми живота”. Доцент кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО (2010 р.)


► Аспірантура на кафедрі хірургії факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького (2007 - 2010 р.р.)


► Пройшов стажування в торакальному відділенні та відділенні загальної хірургії і трансплантології  (Польща, м. Люблін, 2005 р.)


► Клінічний спостерігач в Rush University (США, м. Чікаго, 2004 р.)


► Закінчив Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького (2000 р.)

Сертифікати