Куновський Володимир Володимирович


Медичний директор клініки,

лікар – хірург вищої категорії, кандидат медичних наук та доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького


35 РОКІВ ДОСВІДУ

Інформація про фахівця

  • Медичний директор клініки, лікар – хірург вищої категорії, кандидат медичних наук, що спеціалізується на лікуванні пацієнтів із запальними захворюваннями підшлункової залози, жовчовивідних шляхів та шлунково - кишкового тракту.

2 500 проведених операцій

35 років досвіду в хірургії


  • Членство в Асоціації превентивної та антиейджинг медицини 2020

  • Лікар сумарно опублікував 191 наукових праць з медицини, 157 з них у фахових професійних та науково - популярних виданнях, а також є автором та співавтором  21 Патенту України та має опубліковано 15 статей у закордонних журналах (міжнародні науково - метричні бази Scopus та Web of Science).

Підвищення кваліфікації / навчання

► IV міжнародний конгрес з інфузійної терапії (Київ, 2020 р.)


► Мистецтво лікування (післядипломний курс професійного вдосконалення з міжнародною участю) (Київ, 2020 р.)


► В науково - інноваційній роботі отримав патент на корисну модель: Патент України UA 145500 В. В. Куновський, О. В. Лаба,  І. А. Біль “Спосіб лікування та профілактики акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з групи ризику (запальні захворювань статевих органів в анамнезії” (Київ, 2020 р.)


► ІV Міжнародна науково - практична конференція «Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»., Харків, / виступ на конференції (Харків, 2020 р.)


► Курси тематичного удосконалення (тренінг з оволодінням практичними навичками) A.Tsilosani Hair Transplantation Institute 17.06.2020 - 22.06.2020 (Львів, 2020 р.)


► Сучасний стан проблеми хірургічного лікування гострого панкреатиту (2020 р.)


► Особливості функціонування системи ЕМД при спалаху Covid 19 (2020 р.)


► Впровадження вакцин проти COVID 19 і І реагування на вакцинацію для громадських організацій, що спеціалізуються на охороні здоров’я (2020 р.)


► Інфекційний контроль від вакцинації до лікування (Київ, 2020 р.)


► Академія сімейного лікаря (Київ, 2020 р.)


► Біль у плечі діагностика та лікування (2020 р.)


► Контраверсії в питаннях інтенсивної терапії пацієнтів хірургічного профілю (Київ, 2020 р.)


► «Організація заходів на догоспітальному та гаспітальному етапах: серцево - легенева реанімація, катетеризація периферичних вен, робота з сучасними гравітаційними системами для інфузійної терапії IV міжнародний конгрес з інфузійної терапії  (Київ, 2020 р.)


► Післядипломний курс професійного вдосконалення «Мистецтво лікування» (Полтава, 2020 р.)


► Бактеріальні, алергічні кон'юнктивіти і ССО: міфи і реальність (2020 р.)


► Післядипломний курс професійного вдосконалення «Мистецтво лікування» (Львів, 2020 р.)


► Неврологія і офтальмологія сьогодні: колаборація на стику спеціальностей (Київ, 2020 р.)


► Лікування хронічного болю паліативного пацієнта  (2020 р.)


► Публікація статті Куновский В.В., Лаба О.В., Куновская Л.М, Тутка М.М. L карнитин в комплексе медикаментозной терапии. Патогенетические аспекты метаболической терапии // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів. (Харків, 2020 р.)


► Курси тематичного удосконалення «Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів» Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Львів,2020 р.)


Отримав науковий ступінь: Доктор філософії (кандидат наук). Тема: ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ФЛУМЕКСИДУ У КОМПЛЕКСНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ГНІЙНО – ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ ОСНОВИ (клініко – ек дослідження), (2003 р.)


 Закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) інтернатура (1979 - 1985 рр.)

 

 

 

Сертифікати