Біль Ірина Андріївна


Лікар акушер – гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, член Асоціації акушер – гінекологів України.


24 РОКИ ДОСВІДУ

Інформація про фахівця

  • Лікар акушер – гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, член Асоціації акушер – гінекологів України.

  • Володіє всім спектром діагностичної та лікувально - оперативної допомоги, що надається в акушерсько - гінекологічній практиці.

понад 2 500 вдячних пацієнтів

24 роки досвіду


  • Є автором 21 публікації в фахових журналах, а також є автором 3 патентів.

  • Приймає активну участь у виступах з науковими доповідями на фахових конференціях.

Підвищення кваліфікації / навчання

► В науково - інноваційній роботі отримала патент України UA 145500 В. В. Куновський, О. В. Лаба,  І. А. Біль “Спосіб лікування та профілактики акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з групи ризику (запальні захворювань статевих органів в анамнезії” (Київ, 2020 р.)


► Закінчила львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького - спеціалізація організація і управління охороною здоров´я і присвоєно звання лікаря - спеціаліста (2017 р.)


► Присвоєно вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю акушерство і гінекологія (2009)


► Закінчила львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» і здобула кваліфікацію магістра державного управління охороною здоров´я. Тема магістерської роботи: «Управління наданням акушерсько - гінекологічної допомоги» (2007 р.)


► Здобувач інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України відділення планування сім'ї і статевого розвитку дітей і підлітків (2004 р.)


► Захист кандидатської дисертації на тему «Оптимізація методів діагностики та лікування доброякісних пухлин матки у жінок фертильного віку» на базі ЛОКПЦ і присвоєння наукового ступеня кандидат медичних наук зі спеціальності акушерство та гінекологія (2004 р.)


Проходження  інтернатури  в  Львівському  державному  медичному  університеті   за  спеціальністю  акушерство  і  гінекологія (1997 - 1999 рр.)


Закінчила львівський державний медичний університет за спеціальністю лікувальна справа та інтернатуру в Львівському державному медичному університеті за спеціальністю акушерство і гінекологія (1991 - 1997 рр.)