Повторна ринопластика на SONOPET IQ

5 000 EUR (в гривневому еквіваленті за актуальним курсом)